O mnie

Prof: Adam Noga

Adam Noga (ur. 23 maja 1955 roku) profesor nauk ekonomicznych, obecnie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej prorektor tej Uczelni. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej grupy Asseco . W przeszłości również członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w Kredyt Banku , Asseco Poland, TUnŻ Warta i TUiR Warta, przewodniczący Rady Nadzorczej PAIiIZ, prorektor SGH, dyrektor Instytutu Finansów, doradca prezesa Petrochemii Płock , wykładowca uniwersytecki w SGH, UW, uczelni we Francji, Belgii i Kanadzie. Pierwszy laureat w 1994 roku Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w teorii finansów i ekonomii, za książkę „Dominacją a efektywna konkurencja”. W 2009 roku otrzymał nagrodę za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie pt. „Teorie przedsiębiorstw” PWE, Warszawa 2009. W roku 2013 przygotował prace: Państwo jako dźwignia przychodów gospodarstw domowych i Sieci w ujęciu teorii ekonomii, w 2014 opublikował kolejną pracę w Science Nova New York, a w 2015 artykuł: Special Theory of Employment and Co-productives goods. W latach 2016-2018 opublikował kilka artykułów z A. K. Koźmińskim, K. Piotrowską i K. Zagórskim na temat społeczno-ekonomicznego wskaźnika ALK równowagi i koniunktury w gospodarce. Przygotowuje w PWE Warszawa książkę pt. Szczególna teoria zatrudnienia. Jak wykorzystać firmy, rynki i państwa do kreowania sobie atrakcyjnej pracy.