O mnie

Prof: Adam Noga

Adam Noga (ur. 23 maja 1955 roku w Nowym Sączu) profesor nauk ekonomicznych z zakresu teorii przedsiębiorstw i konkurencji oraz ich wykorzystania w analizie koniunktury gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy.

Obecnie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej prorektor tej Uczelni. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej grupy Asseco .

W przeszłości również członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w Kredyt Banku , Asseco Poland, TUnŻ Warta i TUiR Warta, przewodniczący Rady Nadzorczej PAIiIZ, prorektor SGH, dyrektor Instytutu Finansów, doradca prezesa Petrochemii Płock wykładowca uniwersytecki w SGH, UW, uczelni we Francji, Belgii i Kanadzie. Pierwszy laureat w 1994 roku Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w teorii finansów i ekonomii, za książkę „Dominacją a efektywna konkurencja”. W 2009 roku otrzymał nagrodę za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie pt. „Teorie przedsiębiorstw” PWE, Warszawa 2009. W roku 2013 przygotował prace: Państwo jako dźwignia przychodów gospodarstw domowych i Sieci w ujęciu teorii ekonomii, w 2014 opublikował kolejną pracę w Science Nova New York, a w 2015 artykuł: Special Theory of Employment and Co-Productives Goods. W latach 2016-2018 opublikował kilka artykułów z A. K. Koźmińskim, K. Piotrowską i K. Zagórskim na temat społeczno-ekonomicznego wskaźnika ALK równowagi i koniunktury w gospodarce.

W roku 2019 ukazała się jego książka w PWE pt. Szczególna teoria zatrudnienia. Jak wykorzystać firmy, rynki i państwa do kreowania sobie atrakcyjnej pracy.

W roku 2020 ukazały się dwie książki, w których ma istotny wkład: Inwestycyjny wymiar konsumpcji, Poltext Warszawa oraz The Balanced Development Index for Europe’s OECD Countries 1999-2017 w Springer Nowy Jork.

Najnowsza książka z roku 2022 to: Teoria konkurencji. Ekonomiczna teoria wszystkiego.