O mnie
słów parę

Adam Noga (ur. 23 maja 1955 roku w Nowym Sączu) profesor nauk ekonomicznych z zakresu teorii przedsiębiorstw i konkurencji oraz ich wykorzystania w analizie koniunktury gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy. Obecnie wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej prorektor tej Uczelni. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej grupy Asseco . W przeszłości również członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w Kredyt Banku , Asseco Poland, TUnŻ Warta i TUiR Warta, przewodniczący Rady Nadzorczej PAIiIZ, prorektor SGH, dyrektor Instytutu Finansów, doradca prezesa Petrochemii Płock wykładowca uniwersytecki w SGH, UW, uczelni we Francji, Belgii i Kanadzie. Pierwszy laureat w 1994 roku Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w teorii finansów i ekonomii, za książkę „Dominacją a efektywna konkurencja”. W 2009 roku otrzymał nagrodę za najlepszą książkę o przedsiębiorstwie pt. „Teorie przedsiębiorstw” PWE, Warszawa 2009.

Czytaj więcej ...

Najnowsza Publikacja

Ekonomiczna teoria wszystkiego

W książce pokazuje się, że teoria i praktyka wspierania konkurencji prowadzona w prawie 130 krajach świata musi być skierowana nie tylko na korzyści konsumenta, ale na integralne korzyści całego gospodarstwa domowego w pełnionych przez nie wszystkich funkcjach w gospodarce: pracownika, przedsiębiorcy, konsumenta i obywatela. Zadowolony konsument nie może tracić pracy ani rozwojowego środowiska naturalnego, technologicznego czy społecznego. Przedstawiona teoria efektywnej konkurencji i efektywnych dominacji ma temu służyć i pełnić swoistą „ekonomiczną teorię wszystkiego”.
Image

Ekonomia Pożyteczna

Akademia Leona Koźmińskiego
ul: Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Polska