Blog

Prof. Adam Noga Moje zainteresowania badawcze dotyczą mikroekonomicznych podstaw makroekonomicznego funkcjonowania gospodarki. Konsekwentnie rozwijam taki program badawczy, który został zarysowany w mojej 1) pracy doktorskiej obronionej w 1984 roku w SGPiS pt. Efektywne funkcjonowanie gospodarki w jej przekształceniach strukturalnych (promotor: Prof. dr hab. Stanisław Nowacki) a jego głównymi zakończonymi pracami są: 2) praca habilitacyjna, obroniona w SGH, pt. Dominacja a efektywna konkurencja, analizująca konkurencyjne podstawy makroekonomicznego funkcjonowania i gospodarki, proponująca autorską teorię konkurencji, 3) książka profesorska pt. Teorie przedsiębiorstw, Warszawa PWE 2009, analizująca przedsiębiorcze podstawy makroekonomicznego funkcjonowania gospodarki, proponująca autorską teorię przedsiębiorstwa, 4) prace z zakresu stosowanej makroekonomii i finansów…
Adam Noga Nobel w ekonomii 2009 Bogactwo instytucjonalne gospodarki Elinor Ostrom i Oliver Williamson uzyskali w 2009 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Nagrodę od dawna dla nich oczekiwaną i z uznaniem zaakceptowaną przez środowisko ekonomistów oraz nauk o zarządzaniu na świecie. W Polsce też spotkała się ona z sympatycznym przyjęciem. E. Ostrom i O. Williamson są bardzo dobrze u nas znani, bardzo często cytowani, inspirują wiele naszych programów badawczych i dydaktycznych.W oficjalnym uzasadnieniu zwraca się uwagę, ze Nagroda ta została przyznana za analizę ekonomiczną zarządzania, w szczególności społeczności lokalnych gospodarujących wspólnymi zasobami (E. Ostrom) oraz przedsiębiorstw (O. Williamson). Dodatkowo…
Konsument a triada: właściciel – przedsiębiorca - menedżer w teorii przedsiębiorstw Wprowadzenie Lwia część prac z teorii przedsiębiorstw poświęcona jest wyodrębnieniu się najpierw funkcji przedsiębiorczych z własności, a następnie oddzielenie się zarządzania od własności – pojawienie się nawet tzw. rewolucji menedżerskiej. W prowadzonych już trzecią dekadę badaniach próbujemy wskazywać, że w tej triadzie teorii przedsiębiorstw zagubiona została – być może najważniejsza – funkcja konsumpcji. W badaniach wysunęliśmy dość ekstrawagancką hipotezę, że o ile w analizowanych w mikroekonomii sześciu grupach mikropodmiotów: konsument, pracownik, przedsiębiorca, państwo jako mikropodmiot (np. właściciel przedsiębiorstw), organizacje społeczno-gospodarcze (np. związki zawodowe) i wspólnoty a la E. Ostrom…